Jak napsat životopis

Vloženo: 15. 5. 2019

face Petr Schieh

Životopis

Při psaní životopisu byste se měli řídit následujícím postupem:

1. Osobní údaje:    

 •     jméno a příjmení
 •     datum narození
 •     adresa bydliště
 •     telefonní číslo
 •     e-mailová adresa
 •     nepovinným údajem je rodinný stav

2.  Vzdělání:  

 •     začít s nejvyšším dosaženým vzděláním (uvádějte datum začátku a ukončení )
 •     přesný název škol/kurzů, které jste absolvovali
 •     zmiňte také speciální školení, vědecké práce 
 •     kurzy/ školení  týkající se pozice, o kterou se ucházíte.

3.  Dosavadní praxe:  

 •      zkušenosti, místo práce, pracovní pozice
 •      zaměstnání pište v pořadí od poslední pracovní pozice
 •      časové údaje – den nástupu  a ukončení zaměstnání
 •      stručný popis svojí práce

! Pokud vaše zkušenosti a nebo praxe mají pro pracovní pozici, o kterou se ucházíte, větší význam než dosažené vzdělání, můžete jejich pořadí v životopisu otočit !

4.  Jazykové znalosti: 

 • jazykové znalosti
 • stupeň pokročilosti
 • certifikáty
 • pobyty v zahraničí
 • státní zkoušky apod.

5.  Počítačové znalosti: 

 •  znalost práce s PC ( Word, Excel, PowerPoint, Adobe atd.)

6.  Řidičský průkaz:  

 • uveďte skupinu , můžete uvést i počet najetých kilometrů ( pro představu zaměstnavatele, že jste aktivním řidičem )

7.  Další dovednosti:  

 • zde máte prostor pro jakékoliv vaše další dovednosti, zájmy, koníčky

VZOR ŽIVOTOPISU KE STAŽENÍ :

http://europass.cedefop.europa.eu/cs/documents/curriculum-vitae/templates-instructions